Hur hittar man Livsarkivet när man dör?

livsarkivet

När det digitala Livsarkivet sparas så sparas en kopia i Livsarkivets Dokumentbevakning. I och med att du uppger ditt personnummer så samkörs det mot Skatteverket varje vecka. När ett dödsfall registreras som har ett Livsarkiv får SBF och begravningsbyrån en notis om detta och kan kontakta den / de personer du uppgett i ditt Livsarkiv.

Samma sak gäller om dy fyller i Livsarkivet på papper och lämnar in det till en auktoriserad begravningsbyrå. Då registrerar begravningsbyrån det i Livsarkivets Dokumentbevakning.

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.